13/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší
ikona P
Číslo předpisu 13/2009 Sb.
Částka 4
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 12. 2008
Rozeslán dne 13. 1. 2009
Platnost od 13. 1. 2009
Účinnost od 28. 1. 2009
Platnost do 31. 8. 2012
Ruší předpis 357/2002 Sb.
Provádí předpis 86/2002 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví požadavky na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší, lhůty k jejich dosažení, požadavky na odběr vzorků paliv, ověřování a osvědčování kvality paliv a způsob a termín ohlašování údajů o obsahu síry v některých kapalných palivech.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší, se zrušuje.

Účinnost 28.1.2009.