357/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší
ikona P
Číslo předpisu 357/2002 Sb.
Částka 127
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 7. 2002
Rozeslán dne 14. 8. 2002
Platnost od 14. 8. 2002
Účinnost od 14. 8. 2002
Platnost do 27. 1. 2009
Provádí předpis 86/2002 Sb.
Zrušen předpisem 13/2009 Sb.