297/2021 Sb. - Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 297/2021 Sb.
Částka 131
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2021
Rozeslán dne 13. 8. 2021
Platnost od 13. 8. 2021
Účinnost od 13. 8. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2022, s výjimkou ustanovení §10, které nabývá účinnosti 13.8.2021.
Novelizuje předpis 549/1991 Sb., 586/1992 Sb., 110/2006 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem.

Předmět úpravy

Zákon upravuje podmínky poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a stanoví některé podrobnosti řízení o poskytnutí této částky a některé úkoly Ministerstvu zdravotnictví (dále jen "ministerstvo").

§10 - účinnost od 13.8.2021

§13 - Změna zákona o soudních poplatcích

§14 - Změna zákona o daních z příjmů

§15 - Změna zákona o životním a existenčním minimu