139/2012 Sb. - Sdělení, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
ikona P
Číslo předpisu 139/2012 Sb.
Částka 51
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 20. 4. 2012
Rozeslán dne 4. 5. 2012
Platnost od 4. 5. 2012
Účinnost od 1. 7. 2012
Provádí předpis 117/1995 Sb., 110/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a
  2. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. července 2012 je podle

  1. §8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2011 částka 12 100 Kč,
  2. §5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, částkou odpovídající
    1. 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2011 částka 12 100 Kč,
    2. 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2011 částka 6 000 Kč.

Účinnost 1.7.2012.