93/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
ikona P
Číslo předpisu 93/2004 Sb.
Částka 30
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 1. 2004
Rozeslán dne 3. 3. 2004
Platnost od 3. 3. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Novelizuje předpis 132/2000 Sb., 100/2001 Sb.
Ruší předpis 244/1992 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) a
 2. č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze.
 • Změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §10 (změny),
  • vkládá se nový díl třetí (§10a až §10j),
  • §11 až §13 (změny),
  • vkládají se nové §14a a §14b,
  • §15 až §19, §21 až §23 (změny),
  • Část čtvrtá (§27) se zrušuje,
  • v příloze č. 1 až č. 4 (změny),
  • Přílohy č. 7 až č. 9 nové znění.

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení v čl. II novely.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí.
 2. V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, část čtyřicátá osmá.

Účinnost změn 1.5.2004.