217/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 1/92 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/92 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/93 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
ikona P
Číslo předpisu 217/2000 Sb.
Částka 65
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 6. 2000
Rozeslán dne 21. 7. 2000
Platnost od 21. 7. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Poznámka k účinnosti Čl. II bod 8 nabývá účinnosti dnem 1.8.2000.
Novelizuje předpis 1/1992 Sb., 143/1992 Sb., 10/1993 Sb., 132/2000 Sb.
Novelizován předpisem 95/2002 Sb., 264/2006 Sb., 332/2014 Sb.