68/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
ikona P
Číslo předpisu 68/1993 Sb.
Částka 20
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 1. 1993
Rozeslán dne 15. 2. 1993
Platnost od 15. 2. 1993
Účinnost od 15. 2. 1993
Opraven předpisem REG 932204
Novelizuje předpis 268/1949 Sb., 37/1973 Sb., 68/1990 Sb., 83/1990 Sb., 367/1990 Sb., 424/1991 Sb.
Novelizován předpisem 132/2000 Sb., 301/2000 Sb., 117/2001 Sb., 352/2001 Sb., 89/2012 Sb.