244/1992 Sb. - Zákon o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí
ikona P
Číslo předpisu 244/1992 Sb.
Částka 49
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 15. 4. 1992
Rozeslán dne 29. 5. 1992
Platnost od 29. 5. 1992
Účinnost od 1. 7. 1992
Platnost do 30. 4. 2004
Novelizován předpisem 132/2000 Sb., 100/2001 Sb.
Prováděn předpisem 499/1992 Sb.
Zrušen předpisem 93/2004 Sb.