273/1993 Sb. - Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 273/1993 Sb.
Částka 68
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 10. 1993
Rozeslán dne 11. 11. 1993
Platnost od 11. 11. 1993
Účinnost od 11. 11. 1993
Novelizuje předpis 50/1945 Sb., 455/1991 Sb., 241/1992 Sb.
Novelizován předpisem 40/1995 Sb., 132/2000 Sb., 499/2004 Sb., 249/2006 Sb., 130/2008 Sb., 281/2009 Sb., 142/2012 Sb., 496/2012 Sb.