ikona Pikona R
111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech
ikona P
Číslo předpisu 111/2009 Sb.
Částka 33
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 3. 2009
Rozeslán dne 27. 4. 2009
Platnost od 27. 4. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.7.2010 s výjimkou ustanovení §6, 7 a §63 odst. 2 a 3, která nabývají účinnosti 1.1.2010.
Novelizován předpisem 100/2010 Sb., 424/2010 Sb., 263/2011 Sb., 167/2012 Sb., 303/2013 Sb., 312/2013 Sb., 192/2016 Sb., 298/2016 Sb., 456/2016 Sb., 460/2016 Sb., 251/2017 Sb., 303/2017 Sb., 279/2019 Sb., 12/2020 Sb., 33/2020 Sb., 47/2020 Sb., 51/2020 Sb., 36/2021 Sb., 88/2021 Sb., 261/2021 Sb., 284/2021 Sb., 429/2022 Sb., 471/2022 Sb., 152/2023 Sb., 346/2023 Sb., 89/2024 Sb., 125/2024 Sb.
Prováděn předpisem 161/2011 Sb., 359/2011 Sb., 329/2020 Sb., 515/2020 Sb., 281/2021 Sb., 42/2022 Sb., 267/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o základních registrech.
Předmět úpravy
Tento zákon

  1. vymezuje obsah základních registrů a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem,
  2. zřizuje Správu základních registrů.

Účinnost dnem 1.7.2010, s výjimkou ustanovení §6, §7 a §63 odst. 2 a 3, která nabývají účinnosti dnem 1.1. 2010.