359/2011 Sb. - Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
ikona P
Číslo předpisu 359/2011 Sb.
Částka 126
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ČÚZK
Přijat dne 24. 11. 2011
Rozeslán dne 2. 12. 2011
Platnost od 2. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Provádí předpis 111/2009 Sb.
Novelizován předpisem 415/2016 Sb., 409/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního stanoví

  1. způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů,
  2. způsob zápisu adresy,
  3. postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady,
  4. způsob, jakým obce poskytují Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek,
  5. způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt,
  6. úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů registru, jejich vytváření, reprodukci a šíření,
  7. způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek.

Účinnost 1.1.2012.