515/2020 Sb. - Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
ikona P
Číslo předpisu 515/2020 Sb.
Částka 211
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 12. 2020
Rozeslán dne 11. 12. 2020
Platnost od 11. 12. 2020
Účinnost od 26. 12. 2020
Opraven předpisem REG 20229001
Ruší předpis 442/2006 Sb., 416/2008 Sb.
Provádí předpis 106/1999 Sb., 111/2009 Sb.
Novelizován předpisem 275/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva vnitra stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnovu popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 k této vyhlášce.

§3 - Zrušovací ustanovení