42/2022 Sb. - Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace adres a nemovitostí
ikona P
Číslo předpisu 42/2022 Sb.
Částka 23
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ČÚZK
Přijat dne 1. 3. 2022
Rozeslán dne 7. 3. 2022
Platnost od 7. 3. 2022
Účinnost od 7. 3. 2022
Provádí předpis 111/2009 Sb., 88/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 88/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Český úřad zeměměřický a katastrální vyhlašuje den, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.