281/2021 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
ikona P
Číslo předpisu 281/2021 Sb.
Částka 123
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 7. 2021
Rozeslán dne 27. 7. 2021
Platnost od 27. 7. 2021
Účinnost od 2. 8. 2021
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti dnem 2.8.2021, s výjimkou ustanovení §12 odst. 4 písm. c), §12 odst. 5 písm. b) a §12 odst. 8, která nabývají účinnosti 1.1.2023.
Provádí předpis 329/1999 Sb., 111/2009 Sb., 269/2021 Sb.
Novelizován předpisem 175/2023 Sb., 431/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a zákonu č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Předmět úpravy

Vyhláška stanoví vzor občanského průkazu a vzor cestovního pasu.