100/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
ikona P
Číslo předpisu 100/2010 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 3. 2010
Rozeslán dne 15. 4. 2010
Platnost od 15. 4. 2010
Účinnost od 15. 4. 2010
Novelizuje předpis 111/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
Změny v ustanoveních:

  • v §64 odst. 1, §65 odst. 3 a 4 a §66 odst. 3 se slova "12 měsíců" nahrazují slovy "2 let",
  • v §66 odst. 2 a v §68 odst. 2 písm. a) se číslo "3" nahrazuje číslem "15",
  • v §67 se slova "do 12 měsíců" nahrazují slovy "nejpozději do 2 let",
  • v §68 odst. 1 a 2 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňuje slovo "nejpozději",
  • v §68 odst. 1 písm. a) se číslo "2" nahrazuje číslem "14",
  • v §68 odst. 1 písm. b) se číslo "4" nahrazuje číslem "16",
  • v §68 odst. 2 písm. b) se číslo "6" nahrazuje číslem "18",
  • v §69 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
    "(2) Vláda stanoví nařízením harmonogram a technický způsob provedení opatření podle §64 až 68.".

Účinnost změn 15.4.2010.