88/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 88/2021 Sb.
Částka 36
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 2. 2021
Rozeslán dne 1. 3. 2021
Platnost od 1. 3. 2021
Účinnost od 16. 3. 2021
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 2 a 3 nabývají účinnosti 1.7.2021.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 44/1988 Sb., 593/1992 Sb., 111/2009 Sb.
Prováděn předpisem 42/2022 Sb., 267/2022 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Změny:

- Účinnost od 1.7.2021

Čl. II - Přechodná ustanovení

Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Změny:

Změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

Změny:

Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Změny:

Čl. VI - Přechodná ustanovení