161/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle §64 až 68 zákona o základních registrech
ikona P
Číslo předpisu 161/2011 Sb.
Částka 60
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 25. 5. 2011
Rozeslán dne 21. 6. 2011
Platnost od 21. 6. 2011
Účinnost od 21. 6. 2011
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 111/2009 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
Nařízením vlády se stanoví harmonogram a technický způsob provedení opatření podle §64 až §68 zákona o základních registrech.

Účinnost 21.6.2011.