329/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů
ikona P
Číslo předpisu 329/2020 Sb.
Částka 133
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 7. 2020
Rozeslán dne 31. 7. 2020
Platnost od 31. 7. 2020
Účinnost od 1. 8. 2020
Provádí předpis 111/2009 Sb.
Novelizován předpisem 6/2022 Sb., 127/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva vnitra stanovuje seznam položek popisu informačního systému veřejné správy.