ikona Pikona R
Zrušený - 218/2002 Sb. - Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
218/2002 Sb. - Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
ikona P
Číslo předpisu 218/2002 Sb.
Částka 84
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 4. 2002
Rozeslán dne 28. 5. 2002
Platnost od 28. 5. 2002
Účinnost od 28. 5. 2002
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2015, s výjimkou ustanovení §5 odst. 3, §6 odst. 2, §9 odst. 3 písm. d) a e) a odst. 4, §11 až 13, §32 až 34, §135, §136 odst. 2, §235, §236 odst. 1 a 2, §237 odst. 1, 3 a 4, §242, §243 odst. 1 až 3, §252 a přílohy č. 1, která nabývají účinnosti 28.5.2002.
Platnost do 5. 11. 2014
Novelizován předpisem 131/2003 Sb., 281/2003 Sb., 426/2003 Sb., 359/2004 Sb., 436/2004 Sb., 586/2004 Sb., 626/2004 Sb., 127/2005 Sb., 413/2005 Sb., 57/2006 Sb., 189/2006 Sb., 264/2006 Sb., 531/2006 Sb., 261/2007 Sb., 362/2007 Sb., 88/2008 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb., 381/2008 Sb., 41/2009 Sb., 326/2009 Sb., 347/2010 Sb., 30/2011 Sb., 73/2011 Sb., 80/2011 Sb., 341/2011 Sb., 364/2011 Sb., 375/2011 Sb., 445/2011 Sb., 457/2011 Sb., 458/2011 Sb., 186/2012 Sb., 267/2014 Sb.
Prováděn předpisem 85/2003 Sb., 189/2003 Sb.
Zrušen předpisem 234/2014 Sb.