298/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 298/2007 Sb.
Částka 97
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 10. 2007
Rozeslán dne 29. 11. 2007
Platnost od 29. 11. 2007
Účinnost od 29. 11. 2007
Novelizuje předpis 320/2001 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
Změny v ustanoveních:

  • §2, §3, §6, §7 (změny),
  • §8a "Působnost řídícího orgánu a platební agentury" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13a - nové znění,
  • §11 (změny),
  • vkládá se nový §13a "Zvláštní ustanovení o procesních pravidlech pro výkon auditu" včetně nadpisu,
  • §29 (změny).

Účinnost změn 29.11.2007.