416/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 416/2004 Sb.
Částka 136
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 6. 2004
Rozeslán dne 16. 7. 2004
Platnost od 16. 7. 2004
Účinnost od 1. 8. 2004
Ruší předpis 64/2002 Sb.
Provádí předpis 320/2001 Sb.
Novelizován předpisem 274/2018 Sb., 24/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
Vyhláška Ministerstva financí stanoví bližší podrobnosti o kontrolních metodách a kontrolních postupech a upravuje strukturu, rozsah, postup a termíny předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol.

Zrušovací a závěrečné ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 64/2002 Sb.
, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Účinnost 1.8.2004.