123/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
ikona P
Číslo předpisu 123/2003 Sb.
Částka 48
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 4. 2003
Rozeslán dne 5. 5. 2003
Platnost od 5. 5. 2003
Účinnost od 6. 5. 2003
Novelizuje předpis 320/2001 Sb., 309/2002 Sb.