64/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
ikona P
Číslo předpisu 64/2002 Sb.
Částka 30
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 2. 2002
Rozeslán dne 26. 2. 2002
Platnost od 26. 2. 2002
Účinnost od 1. 3. 2002
Platnost do 31. 7. 2004
Provádí předpis 320/2001 Sb.
Zrušen předpisem 416/2004 Sb.