71/1967 Sb. - Zákon o správním řízení (správní řád)
ikona P
Číslo předpisu 71/1967 Sb.
Částka 27
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 29. 6. 1967
Rozeslán dne 13. 7. 1967
Platnost od 13. 7. 1967
Účinnost od 1. 1. 1968
Platnost do 31. 12. 2005
Novelizuje předpis 60/1961 Sb., 60/1965 Sb.
Ruší předpis 91/1960 Sb.
Novelizován předpisem 29/2000 Sb., 227/2000 Sb., 226/2002 Sb., 309/2002 Sb., 281/2003 Sb., 626/2004 Sb.
Zrušen předpisem 500/2004 Sb.