20/1993 Sb. - Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
ikona P
Číslo předpisu 20/1993 Sb.
Částka 7
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 20. 12. 1992
Rozeslán dne 31. 12. 1992
Platnost od 31. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Novelizován předpisem 22/1997 Sb., 119/2000 Sb., 137/2002 Sb., 309/2002 Sb., 281/2003 Sb., 626/2004 Sb., 531/2006 Sb., 381/2008 Sb., 445/2011 Sb., 250/2014 Sb.