139/2002 Sb. - Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 139/2002 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 3. 2002
Rozeslán dne 15. 4. 2002
Platnost od 15. 4. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Novelizuje předpis 229/1991 Sb.
Ruší předpis 284/1991 Sb., 98/1992 Sb., 38/1993 Sb., 221/1993 Sb., 218/1997 Sb., 4/2000 Sb.
Novelizován předpisem 309/2002 Sb., 281/2003 Sb., 53/2004 Sb., 626/2004 Sb., 186/2006 Sb., 531/2006 Sb., 124/2008 Sb., 381/2008 Sb., 227/2009 Sb., 445/2011 Sb., 503/2012 Sb., 280/2013 Sb., 185/2016 Sb., 193/2017 Sb., 225/2017 Sb., 295/2017 Sb., 481/2020 Sb., 284/2021 Sb., 152/2023 Sb.
Prováděn předpisem 545/2002 Sb., 13/2014 Sb., 227/2018 Sb.