40/2004 Sb. - Zákon o veřejných zakázkách
ikona P
Číslo předpisu 40/2004 Sb.
Částka 12
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 12. 2003
Rozeslán dne 5. 2. 2004
Platnost od 5. 2. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 3 odst. 1 písm. f), § 4 odst. 1 písm. e), § 27 odst. 6, § 31 odst. 4, § 49 odst. 3 písm. b), c) a d), § 56 odst. 2 písm. b), § 61 odst. 2, § 69 odst. 2, § 83 odst. 2 písm. b), § 84 odst. 1 písm. b), § 84 odst. 3 a § 95 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, ustanovení § 4 odst. 1 písm. o) a p) a § 49 odst. 3 písm. f) a g) pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost a ustanovení § 4 odst. 1 písm. n) pozbývá platnosti 12 měsíců po vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Platnost do 30. 6. 2006
Opraven předpisem REG 05090001
Ruší předpis 199/1994 Sb., 148/1996 Sb., 229/1996 Sb., 28/2000 Sb., 401/2000 Sb., 142/2001 Sb., 278/2002 Sb., 424/2002 Sb.
Novelizován předpisem 436/2004 Sb., 437/2004 Sb., 60/2005 Sb., 124/2005 Sb., 179/2005 Sb., 253/2005 Sb., 254/2005 Sb., 377/2005 Sb., 413/2005 Sb.
Prováděn předpisem 239/2004 Sb., 240/2004 Sb.
Zrušen předpisem 137/2006 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o veřejných zakázkách.
Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství
a) okruh právnických a fyzických osob, které jsou povinny zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona,
b) postup při zadávání veřejných zakázek,
c) druhy zadávacích řízení,
d) veřejnou soutěž o návrh,
e) dohled nad zadáváním veřejných zakázek.
Účinnost:
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení (1.5.2004), s výjimkou

  1. ustanovení §3 odst. 1 písm. f), §4 odst. 1 písm. e), §27 odst. 6, §31 odst. 4, §49 odst. 3 písm. b), c) a d), §56 odst. 2 písm. b), §61 odst. 2, §69 odst. 2, §83 odst. 2 písm. b), §84 odst. 1 písm. b), §84 odst. 3 a §95, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  2. Ustanovení §4 odst. 1 písm. o) a p) a §49 odst. 3 písm. f) a g) pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  3. Ustanovení §4 odst. 1 písm. n) pozbývá platnosti 12 měsíců po vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zrušovací ustanovení (s účinností od 1.5.2004!!)
Zrušuje se:

  1. Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
  2. Zákon č. 148/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
  3. Zákon č. 28/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Zákon č. 142/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Zákon č. 278/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Zákon č. 424/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.