339/2010 Sb. - Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
ikona P
Číslo předpisu 339/2010 Sb.
Částka 125
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 11. 2010
Rozeslán dne 3. 12. 2010
Platnost od 3. 12. 2010
Účinnost od 15. 12. 2010
Platnost do 31. 5. 2012
Ruší předpis 330/2006 Sb., 16/2010 Sb.
Provádí předpis 137/2006 Sb.
Zrušen předpisem 133/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie

  1. přístup k uveřejněným vyhlášením,
  2. postupy při uveřejňování vyhlášení,
  3. povinně uveřejňované údaje ve vyhlášeních, které mají být uveřejněny v informačním systému o veřejných zakázkách,
  4. formuláře, jejichž prostřednictvím jsou v informačním systému uveřejňována vyhlášení.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  2. Vyhláška č. 16/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.

Účinnost 15.12.2010.