311/2011 Sb. - Sdělení o rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému
ikona P
Číslo předpisu 311/2011 Sb.
Částka 108
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 7. 10. 2011
Rozeslán dne 21. 10. 2011
Platnost od 21. 10. 2011
Účinnost od 1. 11. 2011
Provádí předpis 137/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s §146 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému.
Na základě výsledku koncesního řízení "Výběr provozovatele Informačního systému o veřejných zakázkách uveřejňovacího subsystému (IS VZ US)", evid. číslo v IS VZ 60054929 bude od 1. listopadu 2011 v souladu s rozhodnutím zadavatele ve výše uvedeném koncesním řízení pověřena provozováním subsystému informačního systému firma:

NESS Czech s. r. o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
IČO: 45786259

Účinnost 1.11.2011.