240/2004 Sb. - Vyhláška o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti
ikona P
Číslo předpisu 240/2004 Sb.
Částka 79
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 4. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 29. 6. 2006
Provádí předpis 40/2004 Sb.
Novelizován předpisem 137/2005 Sb.
Zrušen předpisem 137/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj upravuje
a) informace o funkcích informačního systému o zadávání veřejných zakázek a informace o informačním systému centrální adresy v oblasti veřejných zakázek,
b) vzor formuláře, který je zadavatel povinen použít pro uveřejnění předběžného oznámení,
c) vzor formuláře, který je zadavatel povinen použít pro oznámení zadávacího řízení a vyhlášení veřejné soutěže o návrh,
d) vzor formuláře, který je zadavatel povinen použít pro uveřejnění výsledku zadávacího řízení a výsledků veřejné soutěže o návrh,
e) vzor formuláře informačního listu veřejné zakázky, který je zadavatel povinen použít pro předání údajů a informací o veřejné zakázce v případě jednacího řízení bez uveřejnění,
f) vzor formuláře, který je hodnotící komise povinna použít pro vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
g) informace o klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací pro vymezení předmětu veřejné zakázky,
h) podrobnější náležitosti a způsoby předávání údajů do informačního systému centrální adresy,
i) metody hodnocení nabídek podle kritéria jejich ekonomické výhodnosti.
Účinnost 1.5.2004.