ikona Pikona R
250/2014 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
250/2014 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
ikona P
Číslo předpisu 250/2014 Sb.
Částka 106
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 10. 2014
Rozeslán dne 14. 11. 2014
Platnost od 14. 11. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 64/1986 Sb., 61/1988 Sb., 282/1991 Sb., 388/1991 Sb., 451/1991 Sb., 582/1991 Sb., 114/1992 Sb., 359/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 14/1993 Sb., 19/1993 Sb., 20/1993 Sb., 97/1993 Sb., 266/1994 Sb., 89/1995 Sb., 114/1995 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 273/1996 Sb., 18/1997 Sb., 48/1997 Sb., 49/1997 Sb., 161/1999 Sb., 166/1999 Sb., 219/1999 Sb., 359/1999 Sb., 101/2000 Sb., 104/2000 Sb., 154/2000 Sb., 156/2000 Sb., 218/2000 Sb., 248/2000 Sb., 256/2000 Sb., 258/2000 Sb., 309/2000 Sb., 458/2000 Sb., 231/2001 Sb., 146/2002 Sb., 147/2002 Sb., 150/2002 Sb., 170/2002 Sb., 312/2002 Sb., 435/2004 Sb., 499/2004 Sb., 500/2004 Sb., 561/2004 Sb., 626/2004 Sb., 127/2005 Sb., 251/2005 Sb., 289/2005 Sb., 412/2005 Sb., 444/2005 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 531/2006 Sb., 181/2007 Sb., 378/2007 Sb., 167/2008 Sb., 73/2011 Sb., 262/2011 Sb., 456/2011 Sb., 503/2012 Sb., 127/2014 Sb.
Ruší předpis 309/2002 Sb.
Novelizován předpisem 123/2017 Sb., 110/2019 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Tento zákon s účinností od 1.1.2015 mění celkem 65 dalších zákonů a ruší zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
V podrobnostech odkazujeme na úplný text novely č. 250/2014 Sb. v komerční verzi systému EPIS®.

Účinnost změn 1.1.2015.

Poznámky na závěr:

  • Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech nikdy nenabyl účinnosti a byl zrušen k 1.1.2015 novým zákonem č. 234/2014 Sb. Za dobu své (ne)existence, resp. neúčinnosti byl přesto 32 krát novelizován.
  • Zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) nikdy nenabyl účinnosti (naposled byla jeho účinnost odložena k 1.1.2015), přesto byl ze dobu své (ne)existence, resp. neúčinnosti 26 krát novelizován.

Posoudíme-li derogační vztahy mezi zmíněnými zákony, vzniká nepřehledný propletenec legislativního paskvilu, který je sice součástí právního řádu České republiky, ale jinak je neprosto k ničemu.