289/2005 Sb. - Zákon o Vojenském zpravodajství
ikona P
Číslo předpisu 289/2005 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 6. 2005
Rozeslán dne 18. 7. 2005
Platnost od 18. 7. 2005
Účinnost od 1. 8. 2005
Ruší předpis 67/1992 Sb., 88/1995 Sb., 216/1995 Sb.
Novelizován předpisem 274/2008 Sb., 41/2009 Sb., 306/2009 Sb., 254/2012 Sb., 273/2012 Sb., 64/2014 Sb., 250/2014 Sb., 47/2016 Sb., 35/2018 Sb., 205/2019 Sb., 150/2021 Sb.
Prováděn předpisem 374/2005 Sb., 310/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o Vojenském zpravodajství.

  • Tímto zákonem se zřizuje Vojenské zpravodajství jako jednotná ozbrojená zpravodajská služba České republiky.
  • Postavení a působnost Vojenského zpravodajství a jeho spolupráci s ostatními zpravodajskými službami České republiky upravuje zvláštní právní předpis.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství.
  2. Zákon č. 88/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb.

Účinnost 1.8.2005.