14/1993 Sb. - Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
ikona P
Číslo předpisu 14/1993 Sb.
Částka 6
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 20. 12. 1992
Rozeslán dne 31. 12. 1992
Platnost od 31. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Novelizuje předpis 237/1991 Sb.
Novelizován předpisem 417/2004 Sb., 250/2014 Sb.