ikona Pikona R
100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

1 2 3
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3
100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
ikona P
Číslo předpisu 100/2001 Sb.
Částka 40
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 2. 2001
Rozeslán dne 20. 3. 2001
Platnost od 20. 3. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Pr. př. je v úplném znění 49/2010 Sb.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 17/1992 Sb., 244/1992 Sb.
Novelizován předpisem 93/2004 Sb., 163/2006 Sb., 186/2006 Sb., 216/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 436/2009 Sb., 38/2012 Sb., 85/2012 Sb., 167/2012 Sb., 350/2012 Sb., 39/2015 Sb., 268/2015 Sb., 256/2016 Sb., 298/2016 Sb., 225/2017 Sb., 326/2017 Sb., 225/2019 Sb., 403/2020 Sb., 261/2021 Sb., 284/2021 Sb., 413/2021 Sb., 149/2023 Sb., 152/2023 Sb., 465/2023 Sb., 24/2024 Sb.
Prováděn předpisem 457/2001 Sb., 353/2004 Sb., 283/2016 Sb., 453/2017 Sb.