256/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 256/2016 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 7. 2016
Rozeslán dne 5. 8. 2016
Platnost od 5. 8. 2016
Účinnost od 5. 8. 2016
Novelizuje předpis 100/2001 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Změny:

  • vkládá nový §23a včetně poznámky pod čarou č. 14.