163/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 163/2006 Sb.
Částka 55
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 3. 2006
Rozeslán dne 27. 4. 2006
Platnost od 27. 4. 2006
Účinnost od 27. 4. 2006
Novelizuje předpis 100/2001 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Změny v ustanoveních:

  • §4, §6 až §8, §10, §10g, §10i, §10j, §14a, §15, §19, §23 (změny),
  • v příloze č. 1 až č. 4, č. 7 a č. 8 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

  1. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
  2. Na řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí dosavadní právní předpisy.

Účinnost změn 27.4.2006.