49/2010 Sb. - O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) - úplné znění zákona č. 100/2001 Sb.
Číslo předpisu 49/2010 Sb.
Částka 18
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 2. 2001
Rozeslán dne 11. 12. 2009
Platnost od 11. 12. 2009
Účinnost od 11. 12. 2009
Úplné znění pr. př. 100/2001 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 436/2009 Sb.