353/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení
ikona P
Číslo předpisu 353/2004 Sb.
Částka 114
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 5. 2004
Rozeslán dne 7. 6. 2004
Platnost od 7. 6. 2004
Účinnost od 7. 6. 2004
Provádí předpis 100/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem životního prostředí stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení.
Účinnost 7.6.2004.