216/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 216/2007 Sb.
Částka 69
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 7. 2007
Rozeslán dne 22. 8. 2007
Platnost od 22. 8. 2007
Účinnost od 22. 8. 2007
Novelizuje předpis 100/2001 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Změny v ustanoveních:

  • §4, §6 až §9, §11, §22 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny),
  • vkládá se nová příloha č. 3a.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn 22.8.2007.