413/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 413/2021 Sb.
Částka 187
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 10. 2021
Rozeslán dne 19. 11. 2021
Platnost od 19. 11. 2021
Účinnost od 20. 11. 2021
Novelizuje předpis 100/2001 Sb.
Anotace

Změna v §23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).