457/2001 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
ikona P
Číslo předpisu 457/2001 Sb.
Částka 169
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 12. 2001
Rozeslán dne 31. 12. 2001
Platnost od 31. 12. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 19. 12. 2017
Ruší předpis 499/1992 Sb.
Provádí předpis 100/2001 Sb.
Zrušen předpisem 453/2017 Sb.