283/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů
ikona P
Číslo předpisu 283/2016 Sb.
Částka 110
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 24. 8. 2016
Rozeslán dne 12. 9. 2016
Platnost od 12. 9. 2016
Účinnost od 12. 9. 2016
Provádí předpis 100/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Nařízením vlády se stanoví prioritní dopravní záměry.