38/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 38/2012 Sb.
Částka 14
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 1. 2012
Rozeslán dne 31. 1. 2012
Platnost od 31. 1. 2012
Účinnost od 31. 1. 2012
Novelizuje předpis 100/2001 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Změna:

  • v §23 zákona se vkládá nový odstavec 11, který zní:
    "(11) Žalobu podle odstavce 10 je možné podat i v případě, že posuzování vlivů na životní prostředí bylo zahájeno před 11. prosincem 2009.".
  • Dosavadní odstavce 11 až 14 se označují jako odstavce 12 až 15.

Účinnost změn 31.1.2012.