453/2017 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
ikona P
Číslo předpisu 453/2017 Sb.
Částka 162
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 12. 2017
Rozeslán dne 20. 12. 2017
Platnost od 20. 12. 2017
Účinnost od 20. 12. 2017
Ruší předpis 457/2001 Sb.
Provádí předpis 100/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanoví:

a) zkoušku odborné způsobilosti pro udělení a prodloužení autorizace,

b) rozsah požadovaného vzdělání,

c) způsob a průběh veřejného projednání, a

d) zveřejňování informací a stanovisek.

§5 - Zrušovací ustanovení