304/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 304/2016 Sb.
Částka 118
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 8. 2016
Rozeslán dne 23. 9. 2016
Platnost od 23. 9. 2016
Účinnost od 23. 9. 2016
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 593/1992 Sb., 168/1999 Sb., 377/2005 Sb., 340/2006 Sb., 277/2009 Sb.
Ruší předpis 433/2009 Sb., 434/2009 Sb., 359/2010 Sb., 424/2012 Sb., 326/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Úvodní poznámka:
Změna zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů obsahuje celkem 329 změnových bodů a 27 bodů přechodných ustanovení (rozsah změn přesahuje 70 stran textu formátu A-4, řádkování 1). Rešerše takového rozsahu změn přesahuje záměry aplikace „MAJÁK“, jehož cílem není, aby uživatelé několik hodin proklikávali jednotlivá novelizovaná ustanovení jediného právního předpisu. V podrobnostech proto odkazujeme na úplný text novely a na aktualizované (novelizované) znění citovaného zákona.
Změny dalších předpisů:
Čl. III - Zrušovací ustanovení

 • Změna v §3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - Přechodné ustanovení

 • Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3b, §6, §9, §9b (změny),
  • §10 „Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §16b, §18, §25, §26 (změny).
 • Změna v §5 a §20 zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §10a, §10d, §10e (změny),
  • vkládají se nové §10ga „Solventnostní pravidla“ až §10ge „Přepočet částek“ včetně nadpisů.