307/2016 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o pojišťovnictví
ikona P
Číslo předpisu 307/2016 Sb.
Částka 119
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 8. 9. 2016
Rozeslán dne 23. 9. 2016
Platnost od 23. 9. 2016
Účinnost od 23. 9. 2016
Provádí předpis 277/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky stanoví náležitosti žádostí, formáty a další technické náležitosti žádostí podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.