303/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
ikona P
Číslo předpisu 303/2004 Sb.
Částka 99
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 5. 2004
Rozeslán dne 14. 5. 2004
Platnost od 14. 5. 2004
Účinnost od 14. 5. 2004
Platnost do 31. 12. 2009
Ruší předpis 75/2000 Sb., 294/2003 Sb.
Provádí předpis 363/1999 Sb.
Novelizován předpisem 96/2006 Sb., 458/2006 Sb.
Zrušen předpisem 277/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
Vyhláška Ministerstva financí na základě práva Evropských společenství upravuje
a) postup stanovení výše vyrovnávací rezervy, podmínky jejího čerpání, horní mez škodného poměru a maximální hranici výše vyrovnávací rezervy,
b) maximální hranici výše technické úrokové míry a postup, kterým se určí,
c) limity pro jednotlivé položky skladby finančního umístění pojišťovny nebo zajišťovny,
d) bližší podmínky zjišťování efektivnosti investičního zajištění,
e) způsob výpočtu výše vlastních zdrojů pojišťovny nebo zajišťovny,
f) položky vlastních zdrojů, které tvoří garanční fond,
g) určení hodnoty vlastních zdrojů a
h) způsob vykazování solventnosti a způsob vykazování upraveného výpočtu solventnosti.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 75/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
  2. Vyhláška č. 294/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 75/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).

Účinnost 14.5.2004.