31/2024 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
ikona P
Číslo předpisu 31/2024 Sb.
Částka 31
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 1. 2024
Rozeslán dne 13. 2. 2024
Platnost od 13. 2. 2024
Účinnost od 1. 4. 2024
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.4.2024, s výjimkou ustanovení částí druhé a třetí, která nabývají účinnosti 1.10.2024.
Novelizuje předpis 326/1999 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 277/2009 Sb., 427/2011 Sb., 89/2012 Sb., 320/2015 Sb.
Anotace

Změna §180jb zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Změna §118a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. - účinnost 1.10.2024.

Změny §4, §6, §8, §10, §12, §38c, §38d a §79a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. - účinnost 1.10.2024

Změny §3, §6, §120, §126, §127, §129 a §129a zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

Změny §18a a §18b zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Změny §2760, §2763, §2767, §2768, §2782, §2786, §2790, §2797, §2798, §2800, §2808, §2812, §2817, §2818, §2851, §2854 a §2867zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Změna §44 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky.