458/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění vyhlášky č. 96/2006 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 458/2006 Sb.
Částka 149
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 26. 9. 2006
Rozeslán dne 29. 9. 2006
Platnost od 29. 9. 2006
Účinnost od 1. 10. 2006
Platnost do 31. 12. 2009
Novelizuje předpis 303/2004 Sb.
Zrušen předpisem 277/2009 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví.
Změna:

  • v §4 odst. 1 písmeno n) zní:
    "n) pro cenné papíry vydané jednotkou kolektivního investování 20 % z celkových technických rezerv.".

Účinnost změn 1.10.2006.