292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních
ikona P
Číslo předpisu 292/2013 Sb.
Částka 112
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 9. 2013
Rozeslán dne 27. 9. 2013
Platnost od 27. 9. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizován předpisem 87/2015 Sb., 161/2016 Sb., 189/2016 Sb., 298/2016 Sb., 334/2016 Sb., 460/2016 Sb., 296/2017 Sb., 303/2017 Sb., 343/2020 Sb., 527/2020 Sb., 588/2020 Sb., 192/2021 Sb., 363/2021 Sb., 285/2023 Sb., 349/2023 Sb., 414/2023 Sb.
Prováděn předpisem 351/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o zvláštních řízeních soudních.
Tento zákon upravuje řízení

 1. o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti,
 2. ve věcech nezvěstnosti a smrti,
 3. o přivolení k zásahu do integrity,
 4. ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech,
 5. o některých otázkách týkajících se právnických osob a svěřenského fondu,
 6. o pozůstalosti,
 7. o úschovách,
 8. o umoření listin,
 9. ve věcech kapitálového trhu,
 10. o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže,
 11. o nahrazení souhlasu zástupce samosprávné komory k seznámení se s obsahem listin,
 12. o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva,
 13. ve věcech voleb zaměstnanců,
 14. o soudním prodeji zástavy,
 15. o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry,
 16. ve věcech manželských a partnerských,
 17. ve věci ochrany proti domácímu násilí,
 18. o určení a popření rodičovství,
 19. ve věcech osvojení,
 20. ve věcech péče soudu o nezletilé,
 21. v některých věcech výkonu rozhodnutí.

Účinnost 1.1.2014.